Umowa Deutsche Bank S.A. nieważna

W dniu 15 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Ewa Uchman, sygn. XXVIII C 16197/22) wydał wyrok, w którym: ustalił nieważność umowy Deutsche Banku z lipca 2008 r., zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów 98.903,43 PLN, 53.738,58 CHF oraz 2.938,99 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 marca 2020 r. do dnia zapłaty, zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego, pozostawiając szczegółowe wyliczenie ich wysokości referendarzowi sądowemu. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 45 miesięcy. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański i adw. Natalia...