20 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 2120/19; SSR del. K. Gołaszewski) ustalił, że umowa kredytu d. Nordea Banku (obecnie PKO BP) z 2011 r. jest nieważna.

Jednocześnie Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę ponad 190 tys. CHF (raty zapłacone przez kredytobiorców w CHF na rzecz banku) przy czym Sąd uznał zarzut zatrzymania banku i stwierdził, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów bankowi kwoty 769.077,91 PLN, to jest kwoty udzielonego kredytu.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Dominika Helios oraz adw. Anna Wolna-Sroka.