13 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddala powództwo banku o zapłatę kwoty ponad 100 tys. PLN.

13 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 731/17 oddala powództwo banku o zapłatę kwoty ponad 100 tys. PLN. Sprawa dotyczyła wypowiedzianego kredytu indeksowanego do kursu EURO zawartego z d. EFG Eurobank Ergasias. Sąd uznał, że bank nie udowodnił poprawności wystawionego wyciągu z ksiąg banku, wskazując, że jest to dokument prywatny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka.