Wyrok prawomocny. Umowa Millennium z 2007r. o kredyt indeksowany jest nieważna.

Dzisiaj tj. 02.12.2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 171/21; SSA Bernard Chazan) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.09.2021 r., sygn. akt IV C 75/20 ustalający nieważność umowy Millennium z 2007 r., a także zasądzający ponad 220 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Sąd Apelacyjny uznał, że umowa jest nieważna i zasądził zwrot rat kredytu. Bank podniósł zarzut zatrzymania w toku postępowaniu apelacyjnego, który został uznany za skuteczny. Odsetki od dochodzonego roszczenia byłyby należne od dnia oświadczenia kredytobiorcy, jednak wcześniej bank złożył oświadczenie o zatrzymaniu.
Dodatkowo Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz powoda 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym.

Strony mogą złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.
Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Dominika Helios.

To był 212 prawomocny wyrok w sprawach prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką Czabański Wolna-Sroka Sp.p. w sprawach kredytów powiązanych z kursem waluty obcej.