Wyrok prawomocny – umowa mBanku z 2010 r. nieważna

30 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska; I ACa 255/20) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego z 3 stycznia 2020 r. (I C 733/17; SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha) co do nieważności umowy zawartej z mBankiem w 2010 r. i nakazujący bankowi zwrot zapłaconych kwot przez kredytobiorców. Bank nie składał zarzutu zatrzymania.
Jednocześnie Sąd uznał, że odsetki od dochodzonej kwoty mogą być naliczane dopiero od dnia 15 grudnia 2021 r., to jest od dnia złożenia przez kredytobiorców oświadczenia o akceptacji upadku umowy (co nastąpiło dopiero w postępowaniu apelacyjnym) i w tym zakresie zmienił wyrok sądu I instancji.
Bank musi również zwrócić koszty procesu w wysokości 8.100 zł za postępowanie apelacyjne.
Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka.