Wyrok prawomocny – umowa mBanku z 2006 r. nieważna

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 31 maja 2023 r. (VI ACa 1032/22; sędzia referent Jacek Sadomski oraz sędziowie Teresa Mróz i Krzysztof Tucharz) generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 marca 2022 r. (XXVIII C 3218/21; SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak), w którym sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartego z mBankiem w 2006 r. na kwotę ok. 230 tys. zł.

Sąd Apelacyjny uznał jednak, że odsetki za opóźnienie mogą być naliczane dopiero od daty złożenia przez konsumenta oświadczenia o akceptacji nieważności umowy na rozprawie przed sądem I instancji.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański oraz r. pr. Grzegorz Godzina. Postępowanie trwało łącznie 42 miesiące, z czego 15 w postępowaniu apelacyjnym.