Wyrok prawomocny – umowa kredytu zawarta z Polbank EFG (obecnie Raiffeisen Bank International AG) z lutego 2008 r. na kwotę 500 tys. zł jest nieważna.

W dniu 2 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy (XXVII Ca 1616/17; SSO Miłosz Konieczny) wydał wyrok, w którym całkowicie zmienił wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 19 kwietnia 2017 r. (I C 113/16; SSR Aneta Kozłowska) i zasądził na rzecz kredytobiorcy dochodzoną kwotę 70 tys. zł. (część zapłaconych rat kredytu) z odsetkami za opóźnienie od grudnia 2015 r., czyli od wezwania przedsądowego.

Przesłanką zasądzenia było ustalenie, że umowa jest nieważna. Sąd nie uznał podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania, uznając, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną, a ponadto bank mógł zaspokoić swoje roszczenie poprzez potrącenie.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.
Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański, a wcześniej adw. Maciej Zaborowski i adw. Jakub Ryzlak.

Postępowanie trwało łącznie 84 miesiące, z czego 68 w II instancji. To był 211 prawomocny wyrok w sprawach prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką Czabański Wolna-Sroka w sprawach kredytów powiązanych z kursem waluty obcej.