Wyrok prawomocny: umowa Banku Millennium nieważna

30 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 420/21; SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego z 29 grudnia 2020 r. (III C 511/18; SSO Agnieszka Rafałko) co do nieważności umowy z marca 2008 r. zawartej z Bankiem Millennium.
Sąd uznał, że umowa nie jest sprzeczna z art. 69 prawa bankowego ani art. 353(1) kodeksu cywilnego, jednak jest w całości nieuczciwa ze względu na nałożenie na kredytobiorcę jednostronnego ryzyka a także wadliwość indeksacji przez odwołanie się do kursów wyznaczanych przez bank.
Jednocześnie Sąd uznał, że odsetki od dochodzonej kwoty mogą być naliczane dopiero od dnia 3 grudnia 2020 r, to jest od dnia złożenia przez kredytobiorców oświadczenia o akceptacji upadku umowy w postępowaniu przed sądem I instancji. Odsetki są należne do dnia 28 lipca 2021 r., to jest do dnia, kiedy bank skutecznie podniósł zarzut zatrzymania.
Wyrok jest prawomocny, ale bank może złożyć skargę kasacyjną. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.