Wyrok prawomocny – mBank musi zwrócić zapłacone kwoty wskutek nieważności umowy

Wyrokiem z 27 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Kiper, XXVII Ca 1719/18) działając jako sąd odwoławczy zmienił wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 4 czerwca 2018 r. (VI C 1003/17; SSR Anna Perkowska) i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconej kwoty rat skutkiem uznania, że umowa jest nieważna.

Sąd nie uznał zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania ani też zarzutu potrącenia, który został podniesiony przez kredytobiorcę w procesie obronnym przed roszczeniem banku wytoczonym w ubiegłym roku.

Sąd uznał niestety, że odsetki od dochodzonej kwoty mogą być naliczane dopiero od dnia złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia o akceptacji upadku umowy, co w tej sprawie jest dotkliwe, gdyż postępowanie toczyło się od 2017 r., a w apelacji było od 2018 r.

Niemniej sprawa jest wreszcie zakończona, a kredytobiorca ma pewność, że umowa jest nieważna. Do rozstrzygnięcia pozostanie tylko kwestia żądanego przez bank dodatkowego wynagrodzenia za tzw. korzystanie z kapitału, ale tu decydujący będzie wyrok TSUE, który zapadnie około połowy 2023 r.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.

To był 195 prawomocny wyrok Kancelarii w sprawach umów kredytów powiązanych z kursem waluty obcej i 175 stwierdzający nieważność tego typu umowy.