Wygrana w sprawie spłaconego kredytu dawnego Kredyt Banku

5 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (Sędzia Barbara Pyz-Kędzierska; II C 320/21) w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydał wyrok, w którym: I. zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę 373.116,72 PLN oraz 32.646,18 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie odpowiednio od dnia doręczenia pozwu i modyfikacji do dnia zapłaty; II. oddalił powództwo w pozostałym zakresie tj. co do odsetek od dnia wezwania do zapłaty. III. zasądził kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Kredyt został spłacony w całości w 2017 r.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 24 miesiące. Wyrok nie jest prawomocny.