Wygrana przed Sądem Najwyższym z mBankiem

Sąd Najwyższy uwzględnia skargę kasacyjną konsumenta w zakresie oddalonego roszczenia odsetkowego i oddala skargę kasacyjną mBanku!

W dniu 9 maja 2024 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie o sygn. II CSKP 170/23 w składzie SSN Krzysztof Wesołowski (przewodniczący, sprawozdawca), SSN Dariusz Pawłyszcze, SSN Piotr Telusiewicz, dotyczący skarg kasacyjnych wywiedzionych od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30 września 2021 r., I ACA 386/21.

Sąd Najwyższy:

1) Uchylił zaskarżony wyrok w zakresie pkt I lit a oraz pkt II w części dotyczącej oddalenia apelacji powoda (w zakresie oddalonego roszczenia odsetkowego)

2) Oddalił skargę kasacyjną pozwanego

3) Pozostawia Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego

Sprawa jest o tyle ciekawa, że jest to jedna z pierwszych skarg kasacyjnych wywiedzionych przez naszą Kancelarię (styczeń 2022 r.) od wyroku Sądu Apelacyjnego odcinającego odsetki. Skarga kasacyjna banku została oddalona, a skarga konsumenta została uwzględniona. Wyrok w zakresie ustalenia nieważności umowy jest zatem ostateczny, a Sąd Apelacyjny zajmie się jedynie zmianą wyroku w zakresie oddalonego roszczenia odsetkowego.

Wyrok w zakresie ustalenia nieważności umowy jest ostateczny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.