Umowy mBanku nieważne – wyroku wysłuchał prezes Stypułkowski

12 lipca 2021 r. sędzia Ewa Wiśniewska-Wiecha (XXVIII C 1961/21) ustaliła nieważność umów kredytów waloryzowanych Multibanku z 2006 i 2007, jako sprzecznych z naturą stosunku zobowiązaniowego – art. 353(1) kc. W rezultacie zasądziła na rzecz kredytobiorcy zwrot wszystkich zapłaconych kwot i obciążyła bank kosztami procesu w całości.

Na ogłoszeniu wyroku stawił się nieoczekiwanie prezes mBanku wraz z pełnomocnikiem. Dla osób nieznających procedury cywilnej warto wyjaśnić, że postępowanie przed Sądem I instancji już się zakończyło, a sama sytuacja, w której strona przedstawia swoje stanowisko dopiero po wydaniu wyroku, a nie przed, jest zupełnie niespotykana. Gdyby jednak bank wnosił o przesłuchanie prezesa w toku procesu, to prezes musiałby odpowiadać na pytania Sądu oraz obu stron i zeznawałby pod groźbą odpowiedzialności karnej.