Umowa zawarta z dawnym Getin Bank S.A. jest nieważna w całości

13 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Zalewska; XXIV C 2689/20 wcześniej XXV C 1229/16), wydał wyrok. w którym:
I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z lipca 2007 r. na kwotę ok. 400 tys. zł. zawarta z dawnym Getin Bank S.A. jest nieważna w całości,
II. zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów zwrot zapłaconych w łącznej wysokości blisko 400 tys. zł, z odsetkami od dnia wezwania, z tym że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów zwrotu kwoty kredytu pozwanemu bankowi albo zabezpieczenie roszczenia o zapłatę tej kwoty.
III. zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów całość kosztów procesu.
Sąd w motywach rozstrzygnięcia wskazał na argumenty wynikające z dotychczasowej linii orzeczniczej dotyczącej ustalenia nieważności umów powiązanych z walutą CHF. Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański oraz adw. Annę Bielecki.