Umowa z Santander Bank Polska S.A. nieważna

W dniu 29 października Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny (SSO Magdalena Antosiewicz, sygn. akt II C 2545/20) w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydał wyrok, w którym:
I. ustalił, iż umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z dnia 17 czerwca 2008r. zawarta przez powodów z Kredyt Bank S.A. w Warszawie jest nieważna;
II. zasądził od Santander Bank Polska Spółka Akcyjna w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 59.859,39 złotych i kwotę 18.536,16 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 14 czerwca 2017r. do dnia 13 października 2021r.;
III. ustala, iż powodowie wygrali sprawę w całości, a pozwany winien ponieść koszty procesu.
Sąd uznał w sprawie zarzut zatrzymania.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański, adw. Anna Bielecki i adw. Dominika Helios