Umowa z Raiffeisen nieważna

W dniu 25.02.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska, sygn. VI ACa 250/21) co do zasady utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2020 r., sygn. XXV C 2440/19 (SR. del. Gołaszewski) ustalający nieważność umowy d. Raiffeisen Bank Polska S.A. (kredyt denominowany) z 2008 r. Dodatkowo na skutek apelacji pełnomocnika powodów (od wyroku w zakresie teorii salda) Sąd zasądził roszczenie zgodnie z teorią dwóch kondykcji tj. ponad 19 tys CHF oraz ponad 71 tys. PLN.

Niestety Sąd Apelacyjny zasądził odsetki od oświadczenia kredytobiorcy i uwzględnił zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank. Oczywiście Kancelaria będzie rekomendowała skargę kasacyjną w zakresie roszczenia odsetkowego.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziły adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Dominika Helios z Kancelarii Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska.