Umowa z Polbank nieważna

Wyrokiem z 10 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 550/20; SSA Grażyna Kramarska) oddalił apelację Raiffeisen Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 lutego 2020 r. (XXV C 2893/19, wcześniej XXV C 887/17; SSR del. Kamil Gołaszewski), w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu d. Polbank EFG, ale oddalił roszczenie o zapłatę ze względu na tzw. teorię salda. Kredytobiorca nie składał apelacji.