Umowa z Polbank nieważna

Dzisiaj Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska; VI ACa 307/20) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 10 stycznia 2020 r. (XXV C 2852/18; SSR del. Anna Zalewska) co do nieważności umowy kredytu indeksowanego w wysokości 580 tys. zł. zawartej w sierpniu 2007 r. z d. Polbank EFG.

Ponadto zmienił ten wyrok i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat, jednak z zastrzeżeniem że nastąpi to razem z zaoferowaniem zwrotu bankowi kwoty kredytu.Ponadto odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone za okres od złożenia oświadczenia przez kredytobiorców co do nieważności umowy (w grudniu 2021 r.) do złożenia oświadczenia o zatrzymaniu przez bank (luty 2022 r.)

Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, a także wystąpić o wstrzymanie wykonalności tego wyroku do czasu rozpoznania skargi.

Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, a wcześniej adw. Jakub Ryzlak oraz adw. Maciej Zaborowski.