Umowa z PKO BP nieważna

Wyrokiem z 22 czerwca 2022 r. (SSO Edyta Barańska; I C 2556/20) Sąd Okręgowy w Krakowie ustalił, że umowa kredytu Własny Kąt zawarta we wrześniu 2008 r. z PKO BP jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat kredytu, z tym, że odsetki ustawowe za opóźnienie zasądził od daty oświadczenia kredytobiorców, że zgadzają się na upadek umowy.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios i adw. Jacek Czabański.