Umowa z Millennium nieważna

W dniu 9 września 2022 r. SO w Warszawie (sygn. I C 569/21, poprzednia sygnatura II C 908/20) w składzie SSR del. Anna Lipińska wydał wyrok, w którym:

1. ustalił, że umowa o kredyt konsolidacyjny z lipca 2008 roku zawarta z Bankiem Millennium jest nieważna,
2. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 109.977,27 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 12.03.2020 r. (od dnia wynikającego z przedsądowego wezwania) do dnia zapłaty,
3. zasądził na rzecz powoda całość kosztów postępowania.

Zgodnie z argumentacją strony powodowej Sąd uznał, że po wyeliminowaniu abuzywnych klauzul indeksacyjnych, utrzymanie umowy nie jest możliwe. Wobec tego, umowa została uznana za nieważną.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.