Umowa z Millennium nieważna

W dniu 23 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska) w sprawie o sygn. akt XXVIII C 2754/21 wydał wyrok, w którym uznał, że umowa zawarta z Bankiem Millennium w maju 2007 r. jest nieważna.

Sąd zasądził od pozwanego Banku Millennium na rzecz powodów kwotę 122.970,61 PLN oraz 26.581,42 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Dodatkowo sąd zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd podzielił stanowisko strony powodowej co do nieważności całej umowy kredytu. Sąd uznał, że zawarte w umowie postanowienia odnoszące się do przeliczeń walutowych stanowią klauzule abuzywne. W szczególności – bank zagwarantował sobie możliwość dowolnego kształtowania wysokości kursu waluty według którego dokonywano obliczenia wysokości kapitału kredytu i spłacanych rat. Po wykreśleniu owych klauzul, umowa nie może być dalej wykonywana, zatem należało stwierdzić jej nieważność

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański, Wolna-Sroka Sp. p.