Umowa z Millennium nieważna

W dniu 9 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Duda; Sygn. akt: XXV C 702/20) wydał wyrok, w którym:

1. ustalił nieważność umowy kredytu z czerwca 2006 r. zawartej przez powodów z Bank Millennium S.A.;

2. zasądził od banku na rzecz powodów zwrot zapłaconych rat kredytu w wysokości 148.832,65 PLN oraz 56.518,35 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

3. obciążył bank kosztami procesu.

Sąd uznał, że ukształtowanie klauzul indeksacyjnych, które umożliwiały bankowi jednostronnego i arbitralnego ustalania wysokości świadczenia kredytobiorców, narusza istotę stosunku cywilnoprawnego wyrażoną w art. 353(1) kc, który powinien być oparty na zasadzie równości stron, w konsekwencji Sąd uznał, że klauzule indeksacyjne są nieważne, a przez to należało uznać całą umowę kredytu za nieważną bowiem bez nich nie zostałaby ona zawarta.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański, Wolna-Sroka Spółka Partnerska.