Umowa z mBankiem prawomocnie nieważna

Brak przedawnienia roszczeń konsumenta (umowa z 2005 r.), odsetki zasądzone od wezwania przedsądowego!

W dniu 25.02.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Ksenia Sobolewska-Flicek, sygn. VI ACa 817/21) oddalił apelację mBanku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dni 17 sierpnia 2021 r., sygn. XXV C 388/21, w którym Sąd Okręgowy ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF z września 2005 r. i zasądził na rzecz powoda ponad 227 tys. PLN ora ponad 80 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od stycznia 2020 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. Odsetki zostały zasądzone od wezwania przedsądowego.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Czabański, Wolna-Sroka Spółka Partnerska.