Umowa z mBankiem nieważna

W dniu 15 listopada 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Paulina Asłanowicz; V ACa 375/19) wydał wyrok, w którym ustalił że umowa kredytu zawarta w marcu 2008 r. z mBankiem jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat. Tym samym zmianie uległ wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Marcin Polakowski; II C 589/17) z 28 stycznia 2019 r., w którym Sąd uznał że umowa może być kontynuowana dalej bez indeksacji do CHF. Sąd stwierdził że przeważa linia orzecznicza uznająca, że w przypadku bezskuteczności postanowień odnoszących się do głównych świadczeń stron, umowa musi być uznana za nieważną, a odmienne wyroki SN mają charakter pojedynczy.

Sąd jednocześnie uznał że odsetki za opóźnienie należne są kredytobiorcom dopiero od dnia złożenia oświadczenia o zgodzie na nieważność umowy, co nastąpiło na etapie postępowania apelacyjnego.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może złożyć jeszcze skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.
Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.