Umowa z mBankiem nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Maciej Wójcicki; XXVIII C 3507/21) w dniu 5 października 2022 r. wydał wyrok. w którym:

I. ustalił, że Umowa kredytu z czerwca 2006 r. zawarta z dawnym BRE Bank S.A. jest nieważna,
II. zasądził od pozwanego – mBank S.A. na rzecz powodów zwrot zapłaconych kwot w łącznej wysokości 468.600 zł wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od lutego 2021 r. do dnia zapłaty
III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd w motywach rozstrzygnięcia szczegółowo omówił wady prawne umowy, które zdaniem Sądu spowodowały, że umowy kredytu nie można utrzymać. Sąd podkreślił, że umowa jest niezgodna z ustawą jako sprzeczna m.in. z art. 69 prawa bankowego. Jednocześnie Sąd podkreślił, że niezależnie od powyższego w umowie znajdują się klauzule niedozwolone, które określają główne świadczenia stron. W przypadku ich usunięcia umowa kredytu musi być uznana za nieważną, gdyż w porządku prawnym nie istnieją przepisy dyspozytywne, którymi można taką umowę uzupełnić.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.