Umowa z mBankiem nieważna

25 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 554/19; SSA Bernard Chazan) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 24.06.2019 r. (II C 325/17; SSO Marcin Polakowski) i zmienił tzw. „odfrankowienie” na nieważność umowy kredytu na 500 tys. zł zawartej z mBankiem w październiku 2017 r.

Sąd uznał, że klauzule indeksacyjne są nieuczciwe zarówno ze względu na nałożenie ryzyka jak i sposób ustalania kursów. Bez tych klauzul umowa nie może być dalej wykonywana, choć nie jest bezwzględnie nieważna.W rezultacie Sąd zasądził na rzecz powodów zwrot zapłaconych rat kredytu z warunkiem jednoczesnego zwrotu kwoty wypłaconego kredytu, ze wzgledu na podniesiony przez bank zarzut zatrzymania. Sąd jednoczesnie oddalił roszczenie o odsetki uznając, że pozwany pozostawał w opóźnieniu dopiero od chwili złożenia oświadczenia przez kredytobiorców w toku postępowania apelacyjnego, a ponieważ bank wcześniej podniósł zarzut zatrzymania, to nie pozostawał w opóźnieniu.

Wyrok jest prawomocny.

Strony mogą złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański i adw. Anna Wolna-Sroka.