Umowa z ING nieważna

Prawomocny wyrok – umowa kredytu indeksowanego ING Bank Śląski z grudnia 2008 r. na kwotę 430 tys. zł. jest nieważna.Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 lutego 2022 r. (I ACa 538/20; SSA Beata Byszewska) Sąd podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 lipca 2020 r. (I C 526/19; Bożena Chłopecka) co do nieważności umowy, ale zmienił go i zasądził na rzecz powodów zwrot dochodzonej kwotę rat kredytu z odsetkami od dnia złożenia oświadczenia o akceptacji upadku umowy przed sądem I instancji.

Bank nie składał zarzutu zatrzymania ani potrącenia.

Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą jeszcze złożyć skargę kasacyjną.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.