Umowa z Getinem nieważna

Wyrokiem z 10 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 7/21; SSA Sławomir Świerczakowski) oddalił obie apelacje od wyroku z 24 listopada 2020 r. (XXV C 2222/17; SSR del. Adam Mitkiewicz). Wyrok o tyle ciekawy, że Sąd Apelacyjny uznał zarzut potrącenia banku, w rezultacie oddalił roszczenie o zapłatę, pozostawiając wyłącznie ustalenie nieważności umowy zawartej z d. Getin Bankiem w listopadzie 2007 r.