Umowa z Getin Bank S.A. DomBank Hipoteczny Oddział w Łodzi nieważna

18 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR Joanna Radzyńska – Głowacka, I C 2734/20) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym:
1. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego na 250 tys. zł. zawartej we wrześniu 2008 r. z Getin Bank S.A. DomBank Hipoteczny Oddział w Łodzi;
2. zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot wszystkich zapłaconych kwot w wysokości blisko 190 tys. zł z odsetkami od upływu terminu z wezwania przedsądowego;
3. zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów procesu w wysokości 11.817,00 zł.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy