Umowa z Getin Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka; I C 2567/20) wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 maja 2022 r. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego Getin Banku S.A. z 2008 jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 192.885,82 zł oraz kwotę 3.970 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 28 listopada 2019 r. od dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu. Oczekujemy na pisemne uzasadnienie wyroku.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.