Umowa z GE Money Bank nieważna

W dniu 18 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Bitner; III C 3264/20) ustalił, że umowa d. GE Money Bank zawarta w styczniu 2007 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot wszystkich rat z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego.

Jest to pierwszy wyrok w sprawach „frankowych” wydany przez sędzię Bitner (wcześniej Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie) i dlatego szczególnie cieszy jego treść. W uzasadnieniu ustnym sędzia podkreśliła, że aczkolwiek sam spread jest dozwolony (o ile jest uzgodniony w umowie), to bank nie wywiązał się z obowiązku informacyjnego, wręcz wprowadzając w błąd kredytobiorcy co do braku ryzyka związanego z proponowanym kredytem i zamiast dobrej woli w rozmowach zaprezentował „podstęp i chciwość”.

Sędzia zwróciła również uwagę, że nie jest dopuszczalne wykreślenie tylko części postanowienia umownego z umowy d. GE Money Banku, bo zmienia to treść postanowienia odnoszącego się do indeksacji kredytu, a tego wprost zakazuje TSUE.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.