Umowa z Eurobank nieważna

W dniu 21 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Rafałko; III C 1047/19) ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z września 2007 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A.

Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważna i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorców kwoty 128.058,56 PLN oraz kwoty 53.626,63 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od lipca 2019 r. Sąd zasądził również od banku na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów procesu.

Sąd uznał, że umowa podlega unieważnieniu z racji tego, że zawiera klauzule abuzywne dotyczące sposobu przeliczeń. Choć sam mechanizm indeksacji jest mechanizmem dopuszczalnym, jednak sposób jego ukształtowania w umowie należało uznać za abuzywny. Bank miał możliwość jednostronnego kształtowania zobowiązania kredytobiorców.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadziły adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański, Wolna-Sroka Spółka Partnerska.