Umowa z DomBank Hipoteczny Oddział w Łodzi nieważna

W dniu 30.09.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak; XXVIII C 524/21, wcześniej XXV C 438/19) wydał wyrok, w którym:
I. ustalił nieważność umowy kredytu nr 93387 zawartą dnia 16 czerwca 2008 r., z poprzednikiem prawnym DomBank Hipoteczny Oddział w Łodzi;
II. zasądził od Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę17.623,18 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 listopada 2019 r. do dnia zapłaty;
III. zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów procesu w wysokości 6.434 zł.
Sąd wskazał, że umowa zawarta pomiędzy stronami postępowania miała charakter umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej. W ocenie Sądu postanowienia umowy odnoszące się do przeliczania rat po kursie sprzedaży są abuzywne i nie powinny obowiązywać konsumentów. Postanowienia te dotyczą wprost świadczenia głównego a zatem nie obowiązują one konsumentów. W oparciu o abuzywne postanowienia zawarte w spornej umowie nie da się ustalić wysokości świadczeń stron umowy. Skutkiem abuzywności musi być upadek tej umowy. Sąd zasądził na rzecz powodów całość dochodzonego pozwem roszczenia.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios oraz adw. Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy