Umowa z DNB nieważna

28 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Jończyk, sygn. akt XXV C 13/22, poprzednia sygn. III C 1535/20), w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko DNB Bank Polska S.A. na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym:

1. ustalił, że umowa kredytu z lutego 2009 r. jest nieważna;
2. zasądził na rzecz powodów kwotę 500.947,78 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty;
3. zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki