Umowa z Deutsche Bank ważna

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga, sygn. akt I C 933/18, (SSO Eliza Nowicka-Skowrońska) w dniu dzisiejszym w sprawie z powództwa Deutsche Bank S.A. przeciwko naszym klientom uznał, że umowa jest uczciwa i zgodna z prawem, a tym samym utrzymał w mocy nakaz zapłaty z dnia 20 lutego 2018 r., sygn. akt I Nc 3/18.

Zdaniem Sądu umowa nie zawiera jakichkolwiek klauzul przeliczeniowych. Bank w dobrej wierze udzielił klientom kredytu, a z uwagi na „leniwość kredytobiorców” bank stosował swoje tabele „bo się klientom nie chce pójść i kupić franków w kantorze”. Nie można usprawiedliwiać lenistwa. „Klienci lenili się żeby sami zająć się tą wymianą i zlecili ją bankowi w zakresie jego działalności kantorowej, aby to bank zajął się i umniejszył ich obowiązki”. Dlatego zdaniem Sądu w umowie nie ma jakichkolwiek klauzul przeliczeniowych. Kredytobiorcom było wygodnie się tym nie zajmować, a zatem trudno mówić o jakimkolwiek naruszeniu ich interesów. Powodowie nie wystąpili z inicjatywą zawarcia aneksu umożliwiającego spłaty bezpośrednio w CHF, co świadczy o tym, że byli z umowy zadowoleni. „Było wygodniej im się tym nie zajmować, tylko żeby ktoś się zajął tym za nich.” Zdaniem Sądu nie ma jakiegokolwiek mechanizmu przeliczeniowego, a klientom jest wygodniej i prościej korzystać z usług kantorowych banku bez ich zaangażowania. Sąd ponadto podejrzewa z racji wykonywanego zawodu, że z uwagi na sprawę rozwodową klienci celowo przestali spłacać kredyt, ponieważ nie mogli się zdecydować kto ma go spłacać. I to właśnie wskazana okoliczność skłoniła powodów do „poszukiwania dziury w całym”. Umowa „nie zawiera klauzul przeliczeniowych, a ustalony przez strony sposób dokonywania wymiany waluty (…) jest dla klientów korzystny, a klientowi jedynie nie chce się pójść i kupić franków”. Nie można zatem usprawiedliwiać lenistwa.

Zdaniem Sądu nie ma również znaczenia ponoszony zarzut „nieważności weksla” z uwag na wpisanie błędnego remitenta. Zobowiązania należy bowiem spłacać.

Oczywiście nie można zgodzić się z takim uzasadnieniem.

KANCELARIA PRZYGOTUJE APELACJĘ RAZEM Z OBSZERNYM WNIOSKIEM O WYTYK SĘDZIOWSKI.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Wyrok jest nieprawomocny.

Klienci podjęli już decyzję o składaniu apelacji.