Umowa z d. Polbank EFG nieważna

23 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Pogorzelska, XXV C 2931/18, ale sprawa trwa od 2016 r.) uznał umowę d. Polbank EFG z maja 2008 r. za nieważną i zasądził na rzecz powodów zwrot kwoty 140 tys. PLN oraz 48 tys. CHF zapłaconych rat z odsetkami od grudnia 2016 r. a także nakazał bankowi pokrycie kosztów procesu w całości.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański