Umowa z d. Polbank EFG nieważna

29 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 623/19; SSA Ksenia Sobolewska-Filcek) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 czerwca 2019 r. (XXV C 1781/17; SSO Adam Mitkiewicz) co do nieważności umowy kredytu d. Polbank EFG z sierpnia 2008 r. i zasądzenia zwrotu zapłaconych kwot. Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od daty złożenia oświadczenia o braku zgody konsumenta na dalsze trwanie umowy.

Sprawę prowadziła Kancelaria Czabański Wolna-Sroka sp.p.