Umowa z d. Bankiem BPH nieważna

W dniu 20 lipca Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 1045/21 wcześnie III C 44/19; SSR del. Katarzyna Dawid-Birska) przesłankowo uznał umowę z sierpnia 2008 r. zawartą z d. BPH SA. (obecnie PEKAO SA Bank Hipoteczny) za nieważną i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorcy kwoty 2,2 mln. zł i 120 tys. CHF z odsetkami od wezwania przedsądowego i modyfikacji powództwa.

Kredyt był udzielony na kwotę 2,2 mln. zł i był przeznaczony na spłatę wcześniejszego kredytu udzielonego przez Noble Bank S.A. na kwotę 2 mln. zł, z czego 800 tys. zł. było przeznaczone na remont domu, a 1,2 mln. zł na zakup funduszu EGON. Oczywiście zakup jednostek uczestnictwa skończył się odzyskaniem zaledwie kilkudziesięciu tysięcy zł a kredytobiorca został z kredytem, który po przeliczeniach urósł do kwoty ponad 5 mln. zł. Ze względu na wysokość miesięcznej raty, kredytobiorca poprzez wyprzedaż majątku był w stanie częściowo spłacić kredyt, co spowodowało też wysoką kwotę dochodzonego roszczenia.

Sąd uznał, że umowa jest bezwzględnie nieważna, jako naruszająca art. 69 ust. 1 i 2 prawa bankowego oraz art. 353(1) kodeksu cywilnego.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.