Umowa z BRE Bank S.A. nieważna

W dniu 4 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Marcin Polakowski; II C 286/16), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że umowy o kredyt hipoteczny z dnia 8 sierpnia 2008 r. oraz z dnia 22 października 2008 r. zawarte pomiędzy BRE Bankiem S.A. (obecnie mBank S.A.) a powodami są nieważne,
II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 315.677,60 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 lipca 2020 r. do dnia zapłaty;
III. zasądził na rzecz powodów całość kosztów procesu i kosztów sądowych.

Sąd stwierdził, że powodowie nie zostali dostatecznie poinformowani o ryzyku kursowym oraz o tym, że ich zobowiązanie może podlegać dowolnej zmianie. W ocenie Sądu powodowie byli wystawieni na nieograniczone ryzyko kursowe.
Sąd uznał, że postanowienia umów są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, godzą w dobre obyczaje oraz naruszają w sposób rażący interes powodów. W związku z upadkiem umowy należało zasądzić na rzecz powodów zwrot wszystkich świadczeń, jako nienależnych.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzili adw. Jacek Czabański, adw. Anna Bielecki, adw. Jakub Ryzlak oraz adw. Maciej Zaborowski.