Umowa z mBankiem nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Maciej Wójcicki; XXVIII C 6549/21) w dniu 5 sierpnia 2022 r. wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że Umowa z lipca 2007 r. zawarta z dawnym BRE Bank S.A. jest nieważna,
II. zasądził od pozwanego – mBank S.A. na rzecz powodów zwrot zapłaconych kwot w łącznej wysokości 758.809,00 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 maja 2021 r. do dnia zapłaty,
III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu.

Sąd w motywach rozstrzygnięcia szczegółowo omówił wady prawne umowy, które zdaniem Sądu spowodowały, że umowy kredytu nie można utrzymać. Sąd podkreślił, że umowa jest niezgodna z ustawą jako sprzeczna m.in. z art. 69 prawa bankowego. Jednocześnie Sąd podkreślił, że niezależnie od powyższego w umowie znajdują się klauzule niedozwolone, które określają główne świadczenia stron. W przypadku ich usunięcia umowa kredytu musi być uznana za nieważną, gdyż w porządku prawnym nie istnieją przepisy dyspozytywne, którymi można taką umowę uzupełnić.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki oraz adw. Dominika Helios.