Umowa z BRE Bank S.A. nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 kwietnia 2022 r. (XXIV C 241/21; SSO Maria Piasecka) Sąd ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej z BRE Bank S.A. w czerwcu 2007 r. i zasądził od mBanku na rzecz powodów ponad 431.946,56 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów 11.817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.