Umowa z Bank BPH nieważna

24 lutego Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz; XXV C 2606/19) wydał wyrok, w którym:

1. ustalił nieważność umowy kredytu budowlano-hipotecznego z lipca 2005 r. zawartej przez powodów z Bank BPH S.A.;

2. zasądził od Banku PEKAO na rzecz powodów zwrot zapłaconych rat kredytu w wysokości ok. 300 tys. zł oraz 30 tys. CHF z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego.

3. obciążył bank kosztami procesu.

Sąd uznał, że postanowienia dotyczące przeliczeń kursowych są abuzywne, a bez nich umowa musi upaść a zatem jest nieważna. Skoro tak, to powodowie mają prawo domagania się zwrotu tego co do tej pory zapłacili na rzecz banku. Bank wypłacił powodom kwotę 555 tys. zł, ale pomimo spłat kredytu twierdzi, że aktualnie powodowie są mu dalej winni ok. 450 tys. zł.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.