Umowa Raiffeisen nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Pogorzelska; XXV C 2675/18, wcześniej XXV C 1026/17) wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 maja 2022 r. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego Raiffeisen z 2007 jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 99 657,97 zł oraz kwotę 60 283,47 CHF wraz z odsetkami. Sąd ustalił, że Bank ponosi koszty procesu w całości, pozostawiając szczegółowe wyliczenie kosztów referendarzowi sądowemu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios oraz adw. Jacek Czabański.