Umowa Raiffeisen nieważna

W dniu 23 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. XXVIII C 17252/21, poprzednie sygn. III C 3534/20, XXV C 1213/21, SSR del. Tomasz Leszczyński) ustalił nieważność umowy EFG Eurobank z 2007 r. i zasądził od Raiffeisen International AG na rzecz powodów żądane kwoty w całości. Natomiast odsetki Sąd zasądził od dnia doręczenia pozwu (a nie od dnia z wezwania) do dnia zapłaty. Koszty procesu ponosi bank w całości.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.