Umowa Raiffeisen Bank Polska jest nieważna

W dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie SSO Barbara Pyz-Kędzierska (sygn. II C 2014/19) w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, wydał wyrok, w którym:
I. ustalił, że umowa kredytu z 2008 r. jest nieważna.
II. zasądził od Raiffeisen na rzecz powoda kwotę 207.865,89 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty.
III. zasądził od Raiffeisen na rzecz powoda kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.
Sąd zdawkowo uzasadnił, że przedmiotowa umowa jest nieważna, gdyż na podstawie jej treści nie można ustalić głównych świadczeń strony powodowej. Pozwany pozostawił sobie swobodne ustalanie kursów CHF. Świadczenia powoda należy uznać za nienależne, dlatego podlegają zwrotowi.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka