Umowa Raiffeisen Bank nieważna

W dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Tyrluk-Krajewska, sygn. IV C 1057/19) w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że umowy kredytu zawarte w grudniu 2007 r. oraz w sierpniu 2008 r. zawarte z poprzednikiem banku, tj. EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z 2008 r. są nieważne.

II. zasądził od Raiffeisen na rzecz powodów łącznie kwotę 125.574,72 PLN oraz 22.035,50 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 sierpnia 2019 r. do dnia zapłaty.

III. zasądził od Raiffeisen na rzecz powoda kwotę 11.868,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sąd pokrótce uzasadnił, że w przedmiotowych umowach występują klauzule abuzywne dot. indeksacji, a jako, że w prawodawstwie polskim nie ma przepisów umożliwiających zastąpienie tych klauzul innymi postanowieniami, należało stwierdzić nieważność tych umów.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios oraz r.pr. Grzegorz Godzina z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska.