Umowa Raiffeisen Bank International A.G. prawomocnie nieważna

Dzisiaj tj. 23.11.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Beata Kozłowska; sygn. I ACa 11/22) utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 listopada 2021 r., sygn. akt XXVIII C 117/21 ustalający nieważność umowy z czerwca 2007 r. i zasądzający na rzecz powodów ponad 63 tys. PLN i 63 tys. CHF.

Dodatkowo Sąd Apelacyjny w związku z oddaleniem apelacji banku w całości zasądził na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Wyrok jest prawomocny, pozwanemu przysługuje skarga kasacyjna.
Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.