Umowa Polbank nieważna

21 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1064/20; SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21.10.2020 r. (XXV C 126/19; SSO Paweł Duda) co do nieważności umowy i zmienił go zasądzając na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat kredytu (SO kierując się tzw. teorią salda oddalił roszczenie o zapłatę).

Sprawa dotyczyła umowy kredytu z kwietnia 2008 r. zawartej z d. Polbank EFG.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadziła adw. Dominika Helios oraz adw. Jacek Czabański.