Umowa Polbank EFG nieważna

30 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 534/20; SSA Krzysztof Tucharz) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 3 marca 2020 r. (XXV C 429/19; SSR del. Stanisław Zabłocki) i ustalił, że umowa kredytu d. Polbank EFG (obecnie Raiffeisen Bank International AG) zawarta w grudniu 2007 r. na kwotę 730 tys. zł, jest nieważna.

Sąd zasądził zwrot zapłaconych rat kredytu za jednoczesnym zwrotem bankowi kwoty wypłaconej w wykonaniu umowy kredytu, uwzględniając zarzut zatrzymania podniesiony przez bank. Odsetki zdaniem SA są należne dopiero od dnia złożenia oświadczenia o akceptacji upadku umowy przez kredytobiorców, a ponieważ bank niezwłocznie podniósł zarzut zatrzymania, to SA uznał, że odsetki są nienależne.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański.