Umowa Polbank EFG nieważna

Wyrokiem z 13 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Elżbieta Lucyna Mojsa; XXV C 392/18) uznał umowę kredytu z maja 2008 r. zawartą z dawnym Polbank EFG za nieważną i zasądził zwrot rat z odsetkami.