Umowa Polbank EFG nieważna

6 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 1610/21, ale sprawa toczyła się wcześniej przed sądem rejonowym od 2016 r.; SSO Piotr Bednarczyk) po rozprawie na której pouczył kredytobiorców zgodnie z uchwałą SN III CZP 6/21 o możliwych skutkach nieważności, wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy kredytu na 300 tys. PLN zawartej w lipcu 2008 r. z Polbank EFG oraz zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot dotychczas zapłaconych rat kredytu z odsetkami od dnia wezwania do zapłaty. Ponadto zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów procesu.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał na utrwaloną linię orzeczniczą, która znalazła też już uznanie Sądu Apelacyjnego, a uznającą podobne umowy za nieważne.
Ponadto wskazał, że jego zdaniem odsetki od dochodzonej kwoty należy zasądzić od dnia wezwania, a nie od dnia złożenia oświadczenia przez kredytobiorców o zgodzie na nieważność umowy.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański oraz adw. Maciej Zaborowski.